Logo Nguyễn Trân
Chủ đề năm học 2023-2024: ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
Tin mới nhất
THAM LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH TRONG TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH TRONG TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG

Tham luận của Chi bộ trường THPT Nguyễn Trân về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học phổ thông để hình thành nhân cách, tri thức văn hóa cho học sinh.

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả